Politiskā partija "Alternative"

Politiskā partija "Alternative"
Statistika


Kandidātu skaits: 8


Dzimums

Vīrieši:337,5 %
Sievietes:562,5 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 24. maiju.

31 - 40 gadi: 337,5 %
41 - 50 gadi: 337,5 %
51 - 60 gadi: 112,5 %
61 - 70 gadi: 112,5 %

Vidējais vecums: 44,8 gadi

Vecākais kandidāts: 65 gadi

Jaunākais kandidāts: 32 gadi


Pilsonības valsts

Latvija: 8100 %

Izglītība

Augstākā:

675 %

Vidējā:

225 %

Dzīves vieta

Jūrmala:

112,5 %

Mārupes novads:

112,5 %

Rēzeknes novads:

112,5 %

Rīga:

562,5 %Politiskā partija "Alternative"

Priekšvēlēšanu programma


        Latvijas pensionāriem Eiropas pensiju.
Panākt Eiropas sociālo programmu ievērojamu pieaugumu;
Izdarīt spiedienu uz Latvijas valdību, lai pielīdzinātu minimālo pensiju iztikas minimumam;
Panākt neveikto laikā no 2009-2014 kompensāciju izmaksu;
	Apturēt jauniešu izbraukšanu uz ārzemēm.
Ievērojami palielināt finansējumu ES palīdzības programmas jaunajām ģimenēm ietvaros;
Sekot, lai Kohēzijas fonds tiktu apgūts 100%, kas radītu vairāk darbavietu;
Turpināt darbu pie platību maksājumiem zemniekiem un panākt 80% no Eiropas vidējām izmaksām;
Aktīvi izmantot izglītības programmu jauniešiem, kas ļauj saņemt bezmaksas augstāko un speciālo izglītību;
	Medicīna ikvienam, medicīna - kvalitatīva.
Izmantojot attīstīto Eiropas valstu pieredzi, izveidot veselības aprūpes sistēmu Latvijā, kas atbilst ES standartiem;
Nodrošināt invalīdiem un pensionāriem, kā arī maznodrošinātajiem kvalitatīvu apkalpošanu un aprūpi;
Panākt ievērojamu palielinājumu apropriāciju medicīniskajā izglītībā;
Ievērojami palielināt algas medmāsām;
Panākt, lai valdība saprastu un apzinātos, ka katra slēgtā slimnīca, poliklīnika noved pie Latvijas iedzīvotāju izzušanas;
Ar ES sociālo projektu palīdzību, nodrošināt pensionārus ar medikamentiem par pieņemamām, ievērojami samazinātām, cenām;
        Eiropas nauda Latvijas iedzīvotājiem!
Īstenot stingru kontroli pār ES līdzekļu izlietojumu;
Informēt, izglītot Latvijas iedzīvotājus aktīvi izmantot savas tiesības finanšu resursu piesaistē, kuri tiem paredzēti un pienākas;
Ierobežot ES līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, lai Eiropas Komisija nemeklētu ieganstus, apturēt finansējumu;
Izveidot atsevišķu aģentūru Eiropas Savienības līdzekļu apgūšanai, kur jebkuram Latvijas iedzīvotājam ir reāla iespēja iegūt ES finansējumu. 
	Etniskā politika saskaņā ar ES noteikumiem.
Apturēt jebkādus mēģinājumus kurināt nacionālo naidu;
Nodrošināt izglītību dzimtajā valodā bez proporcijām un noteikumiem;
Dzīvesvietās ar lielu (ievērojamu) krievvalodīgo īpatsvaru, piešķirt krievu valodai otrās oficiālās valodas statusu;
	Korupcija – Latvijas nelaime.
Palielināt spiedienu no ES puses (īpašais režīms KRIM) uz visām aģentūrām, kas atbild par korupcijas apkarošanu;
Sastādīt LR personu sarakstu, saistītu ar korupcijas shēmām, un publicēt to ES;
Piespiest Latvijas valdību pieņemt stingru pretkorupcijas likumu, kurš neļaus banku parādniekiem un korupcijas skandālā iejauktajām personām ieņemt ierēdņu un deputātu amatus.
	Sieviete - valsts pamatvērtība.
Nodrošināt pienācīgus maternitātes pabalstus;
Veicināt dzimstību, piesaistot ES līdzekļus un pieņemot likumus, kas aizsargā māmiņas;
Nodrošināt vienlīdzību sievietēm nodarbinātībā un darba algas aprēķināšanā;
Vērsties pret vardarbību ģimenēs, jebkāda veida atkarībām un pazemojumiem;
Garantēt alimentu izmaksas no valsts puses, liegt brīvi pārvietoties, pamest valsti, izmantot brīvā darba tirgus priekšrocības alimentu parādniekiem;
Nodrošināt sieviešu aizsardzību pret visu veidu diskrimināciju. 
	Latvijas vēsture - vēsture, nevis pamats pazemojumam.
Okupācija – nepieciešams vēsturnieku kongresa spriedums, bet ne galēji labējo radikāļu neobjektīvs viedoklis;
8.maijs un 9.maijs – Uzvaras diena pār nacismu un Eiropas apvienošanās diena;
Deportācija un holokausta ir totalitārā režīma un kolaboracionistu noziegums;