"Par prezidentālu republiku"

"Par prezidentālu republiku"
Statistika


Kandidātu skaits: 7


Dzimums

Vīrieši:342,9 %
Sievietes:457,1 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 24. maiju.

31 - 40 gadi: 114,3 %
41 - 50 gadi: 228,6 %
51 - 60 gadi: 342,9 %
61 - 70 gadi: 114,3 %

Vidējais vecums: 50,3 gadi

Vecākais kandidāts: 63 gadi

Jaunākais kandidāts: 35 gadi


Pilsonības valsts

Latvija: 7100 %

Izglītība

Augstākā:

7100 %

Dzīves vieta

Rīga:

7100 %"Par prezidentālu republiku"

Priekšvēlēšanu programma


Laiks rīkoties! Kopā mēs varam!

Partijas „Par Prezidentālu republiku” (PPR) programma ir tuva Eiropas Konservatīvo un Reformistu grupas Prāgas deklarācijas pamatprincipiem. Savu vietu PPR Eiropas Parlamenta darbā paredz tieši šīs grupas ievaros.
Mūsu galvenais mērķis ir sasniegt un nodrošināt Latvijas valsts un tautas labklājību Eiropas savienības turīgāko valstu līmenī.

Drošība

Politiskā situācija pasaulē šodien kā galveno liek realizēt Eiropas, tai skaitā, Latvijas drošības jautājumu. Reakcijai uz jauno demokrātiju  apdraudējumu jābūt nekavējošai un asai. Situācija diktē  ātru un efektīvu drošības organizāciju EDSO, NATO, ANO rīcību un sadarbību, izveidojot „Pasaules drošības štābu”, lēmumu pieņemšanai un rīcības koordinēšanai Eiropas kolektīvās drošības nodrošināšanai.

Uzņēmējdarbības vide

Panākt  vienlīdzīgu attieksmi pret dalībvalstīm uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, lai valdītu taisnīga konkurence, mazs regulējums, relatīvi zemi nodokļi, maza valsts pārvalde, lielāki Eiropas fondu maksājumi jaunajām dalībvalstīm, t.sk., vismaz vienādi platību maksājumi lauksaimniekiem. Kā prioritāti noteikt  Latvijas infrastruktūras attīstīšanu t.i. autoceļi, dzelzceļa savienojums ar Eiropu (Rail Baltics), tas ir tūrisms, tas ir kravu pārvadājumu tranzīts, tās ir jaunas darba vietas. Jānovērš tirgus kropļojumi un vietējo produktu izspiešana no Latvijas. 

Energodrošība

Latvijai un Eiropas savienībai ir nepieciešama ilgtermiņa enerģētikas politika, kas nodrošinātu pilnīgu enerģētisko neatkarību no Krievijas. Racionāli izmantojot vietējos resursus un piesaistot ES finansējumu enerģētiskās drošības un alternatīvo enerģijas avotu izveidei, Latvija var gūt nozīmīgus panākumus mūsu valsts un Eiropas enerģētiskās neatkarības nostiprināšanā. 

ES ģimene

Eiropas līmenī aizstāvēsim ģimeni kā pamatvērtību.

ES reforma

Eiropas savienības pārvaldes izdevumi ir pārāk lieli un lēmumu pieņemšana lēna. Izdevumi jāsamazina un lēmumu pieņemšanas ātrums un caurspīdīgums jāpalielina. Mēs esam pārliecināti, ka tas ir izdarāms!

Neatkarība (Suverenitāte)

ES būt kā līdztiesīgu nacionālo valstu savienībai. Mēs esam stingri pret centieniem to pārveidot par federatīvu valsti. Mums pašiem ir jābūt saimniekiem un noteicējiem savā valstī!