"Latvijas Krievu savienība"

"Latvijas Krievu savienība"
Statistika


Kandidātu skaits: 14


Dzimums

Vīrieši:1071,4 %
Sievietes:428,6 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 24. maiju.

21 - 30 gadi: 214,3 %
31 - 40 gadi: 17,1 %
41 - 50 gadi: 321,4 %
51 - 60 gadi: 535,7 %
61 - 70 gadi: 321,4 %

Vidējais vecums: 48,9 gadi

Vecākais kandidāts: 66 gadi

Jaunākais kandidāts: 25 gadi


Pilsonības valsts

Latvija: 14100 %

Izglītība

Augstākā:

1392,9 %

Vidējā:

17,1 %

Dzīves vieta

Aizkraukles novads:

17,1 %

Daugavpils:

17,1 %

Daugavpils novads:

17,1 %

Liepāja:

17,1 %

Rīga:

1071,4 %"Latvijas Krievu savienība"

Priekšvēlēšanu programma


Latvijas iedzīvotājiem – līdztiesību un sociālās garantijas! 
Eiropas tautām – tiesības uz pašnoteikšanos un dzimtās valodas lietošanu! 
Eiropas valstīm – stratēģisko sadarbību visos virzienos!

Lielākajai daļai ES tautu ir savi deputāti Eiropas Parlamentā. Kopš 2004. gada Latvijas krievu kultūrlingvistisko kopienu un krievvalodīgo sabiedrību ES pārstāv Tatjana Ždanoka. 2014. gada vēlēšanās viņa ir partijas "Latvijas Krievu savienība" saraksta līdere. Tatjana Ždanoka ir panākusi to, ka Latvijas un Igaunijas nepilsoņi ieguva tiesības bez vīzas ieceļot un pārvietoties ES dalībvalstu lielākajā daļā un Krievijā. Viņa strādā, lai panāktu ES pastāvīgo iedzīvotāju statusa automātisku piešķiršanu, bet perspektīvā – Eiropas Savienības pilsoņu statusa piešķiršanu - Latvijas nepilsoņiem. 

Ekonomiskās krīzes padziļināšanās laikā Tatjana Ždanoka efektīvi uzstājās Briselē pret Latvijas valdošās elites politiku, kas ir pārlikusi „taupības pasākumu” īstenošanas pamatgrūtības uz maznodrošināto pleciem. Pateicoties Ždanokai Eirokomisijas pārstāvji pārliecināja Latvijas varas vīrus ievest progresīvu nekustamā īpašuma nodokli: bagātie sāka maksāt vairāk, parasto dzīvokļu īpašnieki – mazāk. Tatjana Ždanoka pievērsās mūsu cilvēku, kas uzturas Rietumeiropā, problēmu risināšanai, it īpaši to cilvēku problēmām, kas saskārušies ar netaisnīgu bērnu atņemšanu vecākiem no aizgādnības institūciju puses.
 
Eiroparlamentā Tatjana Ždanoka strādā grupā „Eiropas Brīvā Alianse” (ЕBА). Mūsu partijas „Latvijas Krievu savienība” izvēle par labu šim politiskajam spēkam balstās uz to, ka „Eiropas Brīvā Alianse” apvieno Eiropas Savienības reģionu un mazākumtautību partijas. Latvijas krievu kopienai sadarbības ar šīs Eiropas līmeņa partijas ietvaros ir radusies unikāla iespēja pārņemt to Eiropas reģionu un mazākumtautību kuri jau ir izgājuši konsolidācijas uz valodas un kultūras pamata procesu un iemācījušies efektīvi aizstāvēt savas intereses, pieredzi.

Šajā laikposmā, kad nacionālisti ir atjaunojuši uzbrukumu krievu skolām, partija „Latvijas Krievu savienība” uzstāj, lai tiktu nodrošinātas valsts garantijas krievu izglītībai Latvijā, lai tiktu saglabātas un attīstītas mazākumtautību skolas.  
Patlaban, kad daudzi Austrumeiropas  un Rietumeiropas politiķi darbojas, cenšoties saasināt ES un Krievijas konfliktu, ir jānodrošina mierīgs dialogs starp divām viena kontinenta daļām. Eiropas Krievu alianse, kuras priekšsēdētāja ir Tatjana Ždanoka, ir ne tikai apvienojusi dažādu Eiropas valstu krieviski runājošos, bet arī izveidojusi Eiropas Parlamentā jaunu laukumu dialogam – Eiropas Krievu Forumu.   

Tatjana Ždanoka koncentrē savus centienus ne tikai, būvējot uzticēšanās tiltus starp ES un Krieviju, bet arī veidojot politisko platformu, kas apvienotu visus racionāli domājošos Eiropas līderus, kuri ir gatavi celt Eiropas nākotni kopā ar Krieviju. Mēs esam pārliecināti ka tikai Jauna Apvienotā Eiropa, kas veido stratēģisku sadarbību visos virzienos, var kļūt par vienu no daudzpolārās pasaules balstiem 21. gadsimtā. Mēs esam pret mēģinājumiem uzbūvēt jaunu „Berlīnes mūri” Baltijas - Melnās - Kaspijas jūras loka veidā, izmantojot šim nolūkam Ukrainu un citas Eirosavienības Austrumu partnerības valstis.  

Daudzu desmitgažu laikā par mūsdienu Eiropas civilizācijas sirdi tika uzskatīts Eiropas sociālais modelis, ko patlaban grauj neoliberāļu uzspiestie striktas taupības radikālie pasākumi. Tiek sagrauts arī ģimenes institūts kā dabisks morālo vērtību sabiedrībā avots, kā svarīgākais cilvēka audzināšanas un socializācijas instruments. Šī politika grauj Eiropas ideju kā tādu. Nepieciešams atgriezties pie šīs idejas saknēm, jo šī ideja ir dzimusi pirms 200 gadiem kā miera un sadarbības ideja. 

Nākotnes Eiropa, uz kuru mēs tiecamies, nevar samierināties ar ekonomisko un sociālo nevienlīdzību starp Eiropas tautām un iedzīvotāju grupām katrā no valstīm. Eiropai ir jāīsteno vienota sociālā politika. Galvenais pienākums Eiropas valdībai un nākamām Eiropas valdībām ir nodrošināt pilnīgas nodarbinātības un taisnīgas darba samaksas garantijas. 

Strādājot Latvijas tautas labā, mēs sekmēsim Apvienotās Eiropas attistību sociālās, demokrātiskās, mierīgās un ekoloģiskās Eiropas virzienā, tautu un cilvēku savienības virzienā. Šāds Eiropas redzējums nav nekādi savienojams ar jebkādiem hegemonisma, ksenofobijas, rasisma un nacisma veidiem.