Latvijas Reģionu Apvienība

Latvijas Reģionu Apvienība
Statistika


Kandidātu skaits: 16


Dzimums

Vīrieši:1062,5 %
Sievietes:637,5 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 24. maiju.

31 - 40 gadi: 425 %
41 - 50 gadi: 531,3 %
51 - 60 gadi: 531,3 %
61 - 70 gadi: 212,5 %

Vidējais vecums: 48,1 gadi

Vecākais kandidāts: 63 gadi

Jaunākais kandidāts: 32 gadi


Pilsonības valsts

Latvija: 16100 %

Izglītība

Augstākā:

16100 %

Dzīves vieta

Jelgava:

16,3 %

Jūrmala:

212,5 %

Ķekavas novads:

16,3 %

Mārupes novads:

16,3 %

Ogres novads:

16,3 %

Preiļu novads:

16,3 %

Rīga:

425 %

Ropažu novads:

16,3 %

Rūjienas novads:

16,3 %

Saldus novads:

16,3 %

Skrīveru novads:

16,3 %

Skrundas novads:

16,3 %Latvijas Reģionu Apvienība

Priekšvēlēšanu programma


LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA – LATVIJAS REĢIONU BALSS EIROPAS PARLAMENTĀ 

Eiropas Parlamentā jābūt pārstāvētām gan visu Latvijas reģionu – Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales, gan galvaspilsētas Rīgas interesēm. To nodrošināt var vietējo pašvaldību pārstāvji, kas ikdienā ir blakus saviem vēlētājiem, dzīvo to pašu dzīvi, ko kaimiņi, un ir iemācījušies vadīt daļu valsts lietu iedzīvotāju interesēs. Tādējādi vienīgā tieši ievēlētā Eiropas institūcija spēs kļūt patiesi demokrātiska visu Eiropas Savienības pilsoņu aizstāve. Mums ir svarīgi, lai jautājumos par Latvijas tautas interesēm, drošību un līdzsvarotu attīstību Latvijas pārstāvniecība būtu iespējami vienota. Latvijas Reģionu apvienības (LRA) pārstāvji Eiroparlamentā stiprinās atbalstu nacionālu Eiropas valstu savienības idejai un nepieļaus dalīšanu centros un nomalēs, lielajos un mazajos, ātrajos un lēnajos. 

LRA pamatvērtības, veidojot Latvijas politiku Eiropā, ir brīvība, taisnīgums, solidaritāte un nevienlīdzības mazināšana. Mums rūp cilvēkdrošība – lai ikviens būtu brīvs no bailēm un brīvs no trūkuma. 

LRA pamatmērķis ir nacionālās identitātes stiprināšana. Mēs ticam, ka to var paveikt tikai valsts un tauta, kas sakņojas stingrā morālē, ētiskos principos un atbalsta Eiropas valodu un kultūru daudzveidību un atmiņu politikas veidošanu.

LRA uzskata: 

1. Attīstīti Latvijas reģioni un apdzīvoti Latvijas lauki ir tas pamats, kas ilgtermiņā garantēs Latvijas tautas attīstību un valsts drošību Eiropā. Latvija ir ES robežvalsts, tāpēc ne vien Latvijas drošībai, bet arī visai Eiropai ir svarīgi, lai Latvijas robežas, kas vienlaikus ir arī ES robežas, būtu stipras un pierobežas reģioni apdzīvoti un ekonomiski attīstīti. 

Tāpēc LRA iestāsies par īpaša atbalsta sniegšanu Latvijas reģionu stiprināšanai un attīstībai, novirzot šim mērķim ES finansējumu. Labi ceļi, pieejama izglītība un veselības aprūpe, darba vietas un energoresursi Latvijas laukos nav tikai mūsu rūpes un intereses, bet arī visas Eiropas ieguldījums tās drošībā. Šādi stiprinot Eiropas drošību, arī Latvija kļūs stipra un cilvēki jutīsies droši par nākotni savā valstī. 

2. Masveida ekonomiskā emigrācija ļāvusi bagātākajām Eiropas valstīm izmantot Latviju kā kvalitatīva darbaspēka donoru. Tūkstošiem Latvijas cilvēku, kas dzīvo un strādā ekonomiski attīstītākās valstīs, nodrošinot savas ģimenes, reizē papildina citu valstu ienākumus un padara pārtikušākus šo valstu pilsoņus. Ir pienācis laiks par to norēķināties.

Tāpēc LRA iestāsies par ES līdzekļu piešķiršanu ne vien lauksaimniekiem, bet Latvijas sabiedrībai kopumā. Mums ir jāsaņem maksājumi par citās ES valstīs nodarbinātajiem, lai šos līdzekļus izmantotu Latvijas iedzīvotāju atgriešanās veicināšanai. Tas būtu reāls, plašs atbalsts Latvijas reģioniem, to infrastruktūrai un uzņēmumiem, kas padarītu Latviju atkal pievilcīgu un konkurētspējīgu cīņā par to, lai aizbraukušie reiz atgrieztos. Tā Latvijas ļaudis varētu realizēt vēlmi dzīvot kvalitatīvu dzīvi ne tikai citviet Eiropā, bet arī dažādās Latvijas vietās. 

3. Latvijas sabiedrība bijusi pārmērīgi pakļauta tādu Eiropas tiesību normu diktātam, kas pārkāpušas nacionālo interešu robežu. Eiropas birokrāti mēdz mērīt visu pēc vienas olekts, un cilvēki reģionos spiesti pakļauties. Latvijas pārstāvjiem Eiropā nav pieticis spēju aktīvi un stingri aizstāvēt mūsu intereses. 

Tāpēc LRA iestāsies par stingrāku Eiropas Komisijas darba uzraudzību, jo Eiropai nav jātērē resursi jautājumiem, kurus efektīvāk var risināt dalībvalstīs. Tas savukārt ļaus samazināt pārmērīgi lielās ierēdņu armijas uzturēšanas izmaksas. Katram deputātam jāspēj kvalitatīvi aizstāvēt iedzīvotāju intereses ne tikai parlamenta ietvaros, bet arī citās ES institūcijās. Eiropas Parlamenta deputāta mandāts ir caurlaide un instruments, lai piespiestu Eiropas birokrātiju rēķināties ar Latvijas tautas interesēm un vajadzībām. 

Pārliecībā, ka līdzsvarota reģionu attīstība spēs nodrošināt drošību un labklājību Eiropā, Latvijas Reģionu apvienība 2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās virza sarakstu, kurā ir cilvēki, kas pārzina Latvijas patiesās problēmas un vajadzības. Mūsu pieredze, zināšanas un mērķtiecīgais darbs ļaus Eiropā sadzirdēt arī Latvijas pilsētu un novadu balsis.