Latvijas Atdzimšanas partija

Latvijas Atdzimšanas partija
Statistika


Kandidātu skaits: 9


Dzimums

Vīrieši:444,4 %
Sievietes:555,6 %

Vecums

Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2014. gada 24. maiju.

21 - 30 gadi: 111,1 %
31 - 40 gadi: 111,1 %
41 - 50 gadi: 555,6 %
61 - 70 gadi: 222,2 %

Vidējais vecums: 44,6 gadi

Vecākais kandidāts: 66 gadi

Jaunākais kandidāts: 29 gadi


Pilsonības valsts

Latvija: 9100 %

Izglītība

Augstākā:

9100 %

Dzīves vieta

Daugavpils:

333,3 %

Ikšķiles novads:

111,1 %

Rīga:

555,6 %Latvijas Atdzimšanas partija

Priekšvēlēšanu programma


LATVIJAS ATDZIMŠANAS PARTIJA
Programma Eiropas parlamenta vēlēšanām 2014.gada 24.maijā
MŪSU MĒRĶIS – tautas uzplaukums, garīgā, fiziskā spēka un tikumības veicināšana, cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšana visa mūža garumā.

EIROPAS POLITIKA

Eiropas Savienībai (ES) jābūt ANO Drošības Padomes pastāvīgai loceklei. Konsolidēt ES direktīvas un regulas, padarot tās saprotamākas iedzīvotājiem. Eiropas institūciju pārvietošana un atvēršana Austrumeiropā un Baltijā. Eiropas Komisijas locekļus jāvēl nacionāliem parlamentiem nevis valdībām. Eiropas birokrātijas reforma, izmaksu samazināšana.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA, CILVĒKTIESĪBAS

Ratificēt Latvijā visus Eiropas Sociālās Hartas punktus. Pensiju un pabalstu ikgadējais palielinājums par 10%. Pensijām cilvēkiem ar 20 gadu darba stāžu ir jābūt ne mazākām kā 400 eiro mēnesī, piemaksājot vēl papildus 10 eiro par katru nostrādāto gadu. Noteikt minimālo pensiju un neapliekamo minimumu ES. Aizstāvēt patērētāju tiesības.

IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE

Palielināt bezmaksas izglītības iespējas un stipendijas studentiem. Latvijas zinātnes finansējums attīstīto Eiropas valstu līmenī. Intensificējot studiju procesu, saīsināt studiju ilgumu Eiropas universitātēs. Jaunu mācību materiālu izdošana Latvijā par ES naudu. Profesionāli tehniskās izglītības atbalsts, iegādājoties jaunas mācību iekārtas un garantējot darbu Latvijā, attīstot ražošanu.

VESELĪBA, SPORTS

Visiem pieejama veselības aprūpe neatkarīgi no materiālā stāvokļa. Jaunu poliklīniku un slimnīcu izveide Latvijā. Ārstu, medmāsu algas ES attīstīto valstu līmenī. Modernas sporta infrastruktūras izbūve Latvijā par ES līdzekļiem.

LAUKSAIMNIECĪBA, ZIVJSAIMNIECĪBA

Vienlīdzīgi lauksaimniecības maksājumi visās ES dalībvalstīs. Pieprasīsim, lai ES samaksā kompensāciju Latvijai par iepriekšējos gados nesamaksāto. Zaļo tirdziņu, gadatirgu atdzimšana. Aitkopības, biškopības, piena-gaļas lopkopības, zivju fermu atbalstīšana.

EKONOMIKA, FINANSES

Pastiprināt Eiropas struktūrfondu izlietojuma uzraudzību. Aizsargāt ES tirgu. Par 50% samazināt nodokli vidējiem uzņēmējiem  un pilnīgi atbrīvot uz trim gadiem no nodokļiem mazos uzņēmējus, lai veicinātu ražošanas attīstību un jaunu darba vietu radīšanu Latvijā. Mazajām ES dalībvalstīm ir jābūt maksimālai brīvībai nodokļu politikā. 

ĢIMENES POLITIKA

Veicināt tradicionālo ģimeņu atbalstu un dzimstības palielināšanu. Nodrošināt Latvijā katru jauno ģimeni ar mājokli pēc pirmā bērna piedzimšanas. Bērna pabalsts – ne mazāks kā bērna iztikas minimums! Īpaša sociālā aizsardzība maznodrošinātiem bērniem, bērniem bāreņiem, bērniem invalīdiem. Sporta, kultūras, mākslas pieejamība ikvienam bērnam, skolniekam, jaunietim. Bērniem piemērotas infrastruktūras izveide pilsētās un laukos. 

TRANSPORTS

Pasažieru drošības uzlabošana. Būvēt dzelzceļu „Rail-Baltica” caur Gdaņsku ar galapunktu Rostokā. Automaģistrāļu, maksas ātrgaitas šoseju vai ceļa posmu izveide jaunajās dalībvalstīs. Ūdenstransporta un starptautisko lidostu attīstība Latvijā. 

VIDE, EKOLOĢIJA, PAŠVALDĪBAS

Enerģētikā – saules enerģijas plašāka pielietošana, enerģētiskā neatkarība, energoefektivitātes paaugstināšana. Baltijas jūra kā Eiropas ekoloģiskā prioritāte. Gaisa kvalitātes uzlabošana, gaisa filtru izmantošana. Savvaļas dzīvnieku aizsardzības pastiprināšana. Eiropas tiešie maksājumi Latvijas mazpilsētām. 

KULTŪRA

Kultūras un reliģiskā mantojuma saglabāšana. Daiļamata un tradicionālo meistaru atbalstīšana. Latvijas mākslinieku un arhitektu iesaiste Eiropas projektos. Latvijas kino atdzimšana. Reģionālo un starptautisko konferenču centru izveide. 

MILITĀRĀ DROŠĪBA

Palielināt ES finansējumu un tehnisko nodrošinājumu militārās drošības nostiprināšanai valstīm, kurām ir ES ārējā robeža. Vienota Eiropas pretgaisa sistēma. Militārā rūpniecība, aeronautika visās ES dalībvalstīs.


MĒS CĪNĪSIMIES PAR LATVIJAS INTEREŠU IEVĒROŠANU EIROPAS SAVIENĪBĀ!

PAR LATVIJAS ATDZIMŠANU UN UZPLAUKUMU!