Partija "VIENOTĪBA"


2014. gada 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Ziņas par deputātu kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.Veiko Spolītis

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1971

Latvijas pilsonība: ir

Dzīves vieta Latvijā: Salaspils novads

Ģimenes stāvoklis: precējies

Izglītība: augstākā


Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Ženēvas Universitātes starptautisko attiecību institūts, 2003, politologs


Darba vieta:

Ārpolitikas institūts


Latviešu valodas un citu Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmju pašnovērtējums:

latviešu - dzimtā

igauņu - dzimtā

angļu - brīvi pārvaldu

somu - brīvi pārvaldu


Amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos:

Brīvības un solidaritātes fonds - valdes loceklis


Deputātu kandidāts ir norādījis, ka:

* nav bijis PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks;

* nav sadarbojies ar PSRS vai Latvijas PSR valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

* pēc 1991.gada 13.janvāra nav darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās.