Indra Rassa
Latvijas Reģionu Apvienība

Indra Rassa

sieviete

1955

ir

Saldus novads

precējusies

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Liepājas pedagoģiskais institūts 1979 latv.val. un lit. skolotāja vidusskolā
2. augstākā Liepājas universitāte 2007 vadības ziņātņu maģistrs1. Saldus novada pašvaldība domes priekšsēdētāja1. ES Reģionu komiteja ķomitejas locekle.

.