Nellija Kleinberga
Latvijas Reģionu Apvienība

Nellija Kleinberga

sieviete

1964

ir

Skrundas novads

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Latvijas Valsts Universitāte 2001 Mg sociālās zinātnēs
2. augstākā J.Vītola Latvijas Valsts Konservatorija 1991 kultūizglītības darbinieks,svētku režisors1. Skrundas novada dome priekšsēdētāja1. Latvijas Pilsētu Savienība valdes priekšsēdētāja.

.