Inga Vanaga
Latvijas Reģionu Apvienība

Inga Vanaga

sieviete

1980

ir

Jelgava

precējusies

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Latvijas Lauksiamniecības universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte 2005 Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā (Mg.sc.soc.), organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija
2. augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte 2002 Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā (Bc.oec), grāmatvedība un finanses
3. vidējā Spīdolas ģimnāzija 1998 -
4. pamata Elejas vidusskola 1995 -1. Latvijas Republikas Saeima deputāte1. Eiropas Kustība Latvijā biedre1. latviešu dzimtā
2. angļu labi.

.