Aivis Biķernieks
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Aivis Biķernieks

vīrietis

1976

ir

Jelgava

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Latvijas Lauksaimniecības Unversitāte 2012 Mg. sc.soc.1. Latvijas Lauksaimniecības Unversitāte doktorants1. latviešu dzimtā
2. angļu labi
3. vācu labi.

.