Skaidra Kalniņa
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Skaidra Kalniņa

sieviete

1958

ir

Rīga

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Juridiskā koledža 2006 tiesību zinātnes1. bezdarbniece1. LSDSP valdes locekle1. latviešu dzimtā
2. angļu labi.

.