Ivars Brīvers
Kristīgi demokrātiskā savienība

Ivars Brīvers

vīrietis

1957

ir

Rīga

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Latvijas universitāte 1980 ekonomiskā kibernētika1. Banku augstskola profesors
2. Ventspils augstskola asociētais profesors, dekāns1. Latvijas ekonomistu asociācija valdes priekšsēdētājs
2.1. latviešu dzimtā
2. angļu labi
3. angļu.

.