Kristīne Ševeļova
"SUVERENITĀTE"

Kristīne Ševeļova

sieviete

1989

ir

Rīga

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā A.M. Gorkija Urālu universitāte 2011 sociāla filozofija1. bezdarbniece.

.