Lita Sproģe
"SUVERENITĀTE"

Lita Sproģe

sieviete

1965

ir

Rīga

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Latvijas Uiversitāte 2013 Pofesionālais bakalaura grāds veselības aprūpe un internās aprūpes māsas kvalifikācija
2. augstākā LPA 2007 Pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija (5prof. kvalif. līm.) un profesionālais bakalaura grāds izglītībā1. I.U. "LUMALE DOKTORĀTS" ārsta palīgs
2. Rīgas 258. pirmsskolas izglītības iestāde skolotāja.

.