Jevgēnijs Šuļga
"SUVERENITĀTE"

Jevgēnijs Šuļga

vīrietis

1991

ir

Salaspils novads

: vidējā

Nota Bene!
1. vidējā Rīgas celtniecības koledžas vidusskola 2011 ēkuinženiertīklu tehniķis1. SIA Salaspilssiltums.

.