Inga Škutāne
"Par prezidentālu republiku"

Inga Škutāne

sieviete

1978

ir

Rīga

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Biznesa augstskola "Turība" 2003 Tiesību zinības
2. augstākā Rīgas Tehniskā univetrsitāte 2005 Ekonomika
3. augstākā Biznesa augstskola "Turība" 2005 Tiesību zinību maģistrs1. Privātprakse juridiskos un grāmatvedības jautājumos.

.