Marjana Ivanova-Jevsejeva
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Marjana Ivanova-Jevsejeva

sieviete

1982

ir

Daugavpils

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Daugavpils Universitāte 2007 Maģistra grāds valsts pārvaldē
2. augstākā Baltijas Krievu institūts 2004 Uzņēmējdarbības vadītājs
3. augstākā Daugavpils Universitāte 2004 Izglītības psihologs
4. augstākā Daugavpils Universitāte 2003 Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā1. LR Saeima LR 11. Saeimas deputāte1. latviešu Brīvi
2. angļu Brīvi.

.