2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Artis Pabriks
Partija "VIENOTĪBA"

Artis Pabriks

vīrietis

1966

ir

Jūrmala

precējies

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Orhūsas Universitāte 1996 politikas zinātnes doktors
2. augstākā Latvijas Universitāte 1992 vēstures specialitāte



1. Latvijas Republikas Saeima Deputāts



1. Politiskā Partija "VIENOTĪBA" valdes loceklis
2. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola profesors
3. Latvijas Zinātņu akadēmija korespondētājloceklis



1. latviešu dzimtā
2. angļu teicami
3. vācu labi
4. dāņu sarunvaloda



.

.