Veiko Spolītis
Partija "VIENOTĪBA"

Veiko Spolītis

vīrietis

1971

ir

Salaspils novads

precējies

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Ženēvas Universitātes starptautisko attiecību institūts 2003 politologs1. Ārpolitikas institūts1. Brīvības un solidaritātes fonds valdes loceklis1. latviešu dzimtā
2. igauņu dzimtā
3. angļu brīvi pārvaldu
4. somu brīvi pārvaldu.

.