SAIETA NAMS
"Saieta Nams", Jaunklidzis, Plāņu pag., Strenču nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 1

: 1

: 0

1. Andris Rubins 1 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 1 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 1 0
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 1 0
.

*

.