VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS
Rīgas iela 10, Valmiera

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 3

: 0

1. Andris Rubins 2 1
2. Astrīda Skrinda 2 0
3. Valdis Šteins 2 0
4. Dzintra Iliško 2 0
5. Elīna Tetere 2 0
6. Jeļena Badjanova 1 1
7. Dzintra Strazde 1 1
8. Uldis Pāže 1 1
9. Silvestrs Rubins 0 1
.

*

.