KOCĒNU NOVADA DOME
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 6

: 4

: 2

1. Andris Rubins 2 1
2. Astrīda Skrinda 0 1
3. Valdis Šteins 1 0
4. Dzintra Iliško 0 1
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 1 1
8. Uldis Pāže 1 1
9. Silvestrs Rubins 0 1
.

*

.