Ropažu novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 3

: 2

2 / 2
* .
1. Andris Rubins 3 0 8 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 5 4.
3. Valdis Šteins 1 0 6 2.
4. Dzintra Iliško 0 0 5 5.
5. Elīna Tetere 0 0 5 6.
6. Jeļena Badjanova 0 0 5 7.
7. Dzintra Strazde 0 0 5 8.
8. Uldis Pāže 0 0 5 9.
9. Silvestrs Rubins 1 0 6 3.
.

*

.