RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS
Valmieras iela 12, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 6

: 4

: 2

1. Andris Rubins 2 0
2. Astrīda Skrinda 0 2
3. Valdis Šteins 0 2
4. Dzintra Iliško 0 2
5. Elīna Tetere 1 2
6. Jeļena Badjanova 0 2
7. Dzintra Strazde 0 2
8. Uldis Pāže 1 2
9. Silvestrs Rubins 0 0
.

*

.