ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 3

: 2

1. Andris Rubins 0 2
2. Astrīda Skrinda 0 2
3. Valdis Šteins 3 0
4. Dzintra Iliško 0 2
5. Elīna Tetere 0 2
6. Jeļena Badjanova 0 2
7. Dzintra Strazde 0 2
8. Uldis Pāže 0 2
9. Silvestrs Rubins 0 2
.

*

.