Pasta balsošanas iecirknis

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 2

: 1

1. Andris Rubins 1 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 1 0
5. Elīna Tetere 1 1
6. Jeļena Badjanova 0 2
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 0 0
.

*

.