Talsu novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 16

: 9

: 7

21 / 21
* .
1. Andris Rubins 7 1 22 1.
2. Astrīda Skrinda 1 1 16 6.
3. Valdis Šteins 3 0 19 2.
4. Dzintra Iliško 1 0 17 4.
5. Elīna Tetere 1 0 17 5.
6. Jeļena Badjanova 1 2 15 8.
7. Dzintra Strazde 0 0 16 7.
8. Uldis Pāže 0 1 15 9.
9. Silvestrs Rubins 2 0 18 3.
.

*

.