Valkas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 3

: 2

7 / 7
* .
1. Andris Rubins 3 0 8 1.
2. Astrīda Skrinda 0 1 4 2.
3. Valdis Šteins 0 1 4 3.
4. Dzintra Iliško 0 1 4 4.
5. Elīna Tetere 0 1 4 5.
6. Jeļena Badjanova 0 1 4 6.
7. Dzintra Strazde 0 1 4 7.
8. Uldis Pāže 0 1 4 8.
9. Silvestrs Rubins 0 1 4 9.
.

*

.