Smiltenes novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 12

: 7

: 5

12 / 12
* .
1. Andris Rubins 4 1 15 1.
2. Astrīda Skrinda 1 1 12 3.
3. Valdis Šteins 0 0 12 4.
4. Dzintra Iliško 1 1 12 5.
5. Elīna Tetere 0 1 11 9.
6. Jeļena Badjanova 1 1 12 6.
7. Dzintra Strazde 1 1 12 7.
8. Uldis Pāže 2 1 13 2.
9. Silvestrs Rubins 1 1 12 8.
.

*

.