Strenču novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 6

: 3

: 3

5 / 5
* .
1. Andris Rubins 3 0 9 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 6 8.
3. Valdis Šteins 1 0 7 2.
4. Dzintra Iliško 1 0 7 3.
5. Elīna Tetere 1 0 7 4.
6. Jeļena Badjanova 1 0 7 5.
7. Dzintra Strazde 0 0 6 9.
8. Uldis Pāže 1 0 7 6.
9. Silvestrs Rubins 1 0 7 7.
.

*

.