Jūrmala

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 22

: 16

: 6

17 / 17
* .
1. Andris Rubins 11 0 33 1.
2. Astrīda Skrinda 1 5 18 5.
3. Valdis Šteins 1 4 19 4.
4. Dzintra Iliško 1 5 18 6.
5. Elīna Tetere 1 5 18 7.
6. Jeļena Badjanova 0 5 17 9.
7. Dzintra Strazde 1 5 18 8.
8. Uldis Pāže 2 4 20 2.
9. Silvestrs Rubins 3 5 20 3.
.

*

.