Beverīnas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 2

: 1

: 1

3 / 3
* .
1. Andris Rubins 0 0 2 4.
2. Astrīda Skrinda 1 0 3 1.
3. Valdis Šteins 0 0 2 5.
4. Dzintra Iliško 0 0 2 6.
5. Elīna Tetere 0 0 2 7.
6. Jeļena Badjanova 1 0 3 2.
7. Dzintra Strazde 0 0 2 8.
8. Uldis Pāže 0 0 2 9.
9. Silvestrs Rubins 1 0 3 3.
.

*

.