Liepāja

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 29

: 20

: 9

21 / 21
* .
1. Andris Rubins 15 0 44 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 29 6.
3. Valdis Šteins 1 0 30 3.
4. Dzintra Iliško 0 0 29 7.
5. Elīna Tetere 1 0 30 4.
6. Jeļena Badjanova 0 1 28 9.
7. Dzintra Strazde 0 0 29 8.
8. Uldis Pāže 2 0 31 2.
9. Silvestrs Rubins 2 1 30 5.




.

*

.