Rēzekne

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 11

: 8

: 3

12 / 12
* .
1. Andris Rubins 7 0 18 1.
2. Astrīda Skrinda 0 1 10 4.
3. Valdis Šteins 1 1 11 2.
4. Dzintra Iliško 0 1 10 5.
5. Elīna Tetere 0 1 10 6.
6. Jeļena Badjanova 1 1 11 3.
7. Dzintra Strazde 0 1 10 7.
8. Uldis Pāže 0 1 10 8.
9. Silvestrs Rubins 0 1 10 9.
.

*

.