RĪGAS 96. VIDUSSKOLA
Auru iela 6A, Rīga

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 5

: 0

1. Andris Rubins 5 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 1 0
4. Dzintra Iliško 1 0
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 1 0
9. Silvestrs Rubins 3 0
.

*

.