Ventspils

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 15

: 9

: 6

13 / 13
* .
1. Andris Rubins 2 0 17 4.
2. Astrīda Skrinda 3 0 18 2.
3. Valdis Šteins 3 0 18 3.
4. Dzintra Iliško 1 1 15 9.
5. Elīna Tetere 1 0 16 5.
6. Jeļena Badjanova 2 1 16 6.
7. Dzintra Strazde 1 0 16 7.
8. Uldis Pāže 4 0 19 1.
9. Silvestrs Rubins 2 1 16 8.
.

*

.