RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA
Dammes iela 20, Rīga

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 3

: 2

1. Andris Rubins 1 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 0 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 2 0
9. Silvestrs Rubins 0 0
.

*

.