RĪGAS 15. VIDUSSKOLA
Visvalža iela 9, Rīga

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 4

: 0

1. Andris Rubins 4 0
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 1 0
4. Dzintra Iliško 0 1
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 0 0
.

*

.