RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA
Daugavpils iela 31, Rīga

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 17

: 8

: 9

1. Andris Rubins 6 0
2. Astrīda Skrinda 1 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 0 0
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 1 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 0 0
.

*

.