RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS, DIENAS CENTRS "KASTANIS"
Lomonosova iela 1 k-19, Rīga

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 3

: 0

1. Andris Rubins 3 0
2. Astrīda Skrinda 1 1
3. Valdis Šteins 0 1
4. Dzintra Iliško 0 1
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 0 2
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 1 1
.

*

.