RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA
Jāņa Grestes iela 14, Rīga

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 1

: 1

: 0

1. Andris Rubins 1 0
2. Astrīda Skrinda 1 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 1 0
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 1 0
.

*

.