Balvu novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 12

: 8

: 4

13 / 13
* .
1. Andris Rubins 5 1 16 1.
2. Astrīda Skrinda 2 1 13 2.
3. Valdis Šteins 1 0 13 3.
4. Dzintra Iliško 0 1 11 7.
5. Elīna Tetere 1 1 12 4.
6. Jeļena Badjanova 0 1 11 8.
7. Dzintra Strazde 0 1 11 9.
8. Uldis Pāže 1 1 12 5.
9. Silvestrs Rubins 1 1 12 6.
.

*

.