Viļakas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 1

: 2

7 / 7
* .
1. Andris Rubins 1 0 4 1.
2. Astrīda Skrinda 1 0 4 2.
3. Valdis Šteins 1 0 4 3.
4. Dzintra Iliško 1 0 4 4.
5. Elīna Tetere 1 0 4 5.
6. Jeļena Badjanova 1 0 4 6.
7. Dzintra Strazde 1 0 4 7.
8. Uldis Pāže 1 0 4 8.
9. Silvestrs Rubins 1 0 4 9.
.

*

.