Rugāju novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 2

: 1

2 / 2
* .
1. Andris Rubins 2 0 5 1.
2. Astrīda Skrinda 0 1 2 2.
3. Valdis Šteins 0 1 2 3.
4. Dzintra Iliško 0 1 2 4.
5. Elīna Tetere 0 1 2 5.
6. Jeļena Badjanova 0 1 2 6.
7. Dzintra Strazde 0 1 2 7.
8. Uldis Pāže 0 1 2 8.
9. Silvestrs Rubins 0 1 2 9.
.

*

.