PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IESTĀDE LATVIEŠU KULTŪRAS CENTRS
Rīgas iela 22A, Daugavpils

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 7

: 4

: 3

1. Andris Rubins 2 1
2. Astrīda Skrinda 3 1
3. Valdis Šteins 1 1
4. Dzintra Iliško 2 0
5. Elīna Tetere 0 1
6. Jeļena Badjanova 2 1
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 2 1
.

*

.