Vidzeme

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 367

: 245

: 122

267 / 267
* .
1. Andris Rubins 188 19 536 1.
2. Astrīda Skrinda 32 34 365 5.
3. Valdis Šteins 47 29 385 3.
4. Dzintra Iliško 26 34 359 7.
5. Elīna Tetere 42 29 380 4.
6. Jeļena Badjanova 21 42 346 9.
7. Dzintra Strazde 23 36 354 8.
8. Uldis Pāže 33 35 365 6.
9. Silvestrs Rubins 56 34 389 2.
.

*

.