DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES IESTĀDE "KULTŪRAS PILS"
Smilšu iela 92, Daugavpils

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 6

: 4

: 2

1. Andris Rubins 0 0
2. Astrīda Skrinda 1 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 3 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 0 3
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 0 0
.

*

.