JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
Skolotāju iela 8, Jelgava

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 3

: 0

1. Andris Rubins 3 0
2. Astrīda Skrinda 0 2
3. Valdis Šteins 0 2
4. Dzintra Iliško 0 2
5. Elīna Tetere 0 2
6. Jeļena Badjanova 0 2
7. Dzintra Strazde 0 2
8. Uldis Pāže 0 2
9. Silvestrs Rubins 0 2
.

*

.