JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
Mātera iela 44, Jelgava

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 2

: 3

1. Andris Rubins 1 0
2. Astrīda Skrinda 1 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 0 1
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 1 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 0 0
.

*

.