KAUGURU KULTŪRAS NAMS
Raiņa iela 110, Jūrmala

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 5

: 0

1. Andris Rubins 4 0
2. Astrīda Skrinda 0 3
3. Valdis Šteins 1 2
4. Dzintra Iliško 0 3
5. Elīna Tetere 0 3
6. Jeļena Badjanova 0 3
7. Dzintra Strazde 0 3
8. Uldis Pāže 0 2
9. Silvestrs Rubins 0 3
.

*

.